บทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29 (รูปแบบไฟล์ PDF)

หน้าปกsm

รายงานผลการอบรมการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect "Get familiar with the research database; ScienceDirect"

14/Jun/2021

sc01 small

การใช้งานฐานข้อมูล Scidirect ประจำปี 2564

28/Apri/2021

Sci0203 small

PODCAST ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

23/MAR/2021

Podcast poster 03

แนะนำหนังสือน่าอ่านจากทางห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกวันจันทร์

วิธีการสมัคร เข้าใช้งานฐานข้อมูล Scidirect

4/Feb/2021

1

ชวนอบรมฐานข้อมูล Scidirect ผ่าน Video Ondemand

11/AUG/2020

invsci

การใช้งานฐานข้อมูล Scidirect ประจำปี 2563 จำนวน 984วารสาร

11/JUN/2020 : ADMIN

3517985 small

เชิญชวนเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด 2563

24/Apr/2020 : Admin

inv print

ช่องทางการสมัคร Application อ่าน E-book และ Download App ชื่อ "Belib Cloud"

22/Apr/2020

3

สรุปผลการดำเนินงานการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์วารสารต่างประเทศ ประจำปี 2562

23/Apr/2020

Chart web

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

logo 

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 029510000 ต่อ 99339 Fax : 029659731